Produktion

Produktionsanlæg

Riga Parket Massivholzdielen produktion
Riga Parket Massivholzdielen børstning
Riga Parket Massivholzdielen fræsning
Riga Parket Massivholzdielen fræsning
Riga Parket Massivholzdielen fyldning
Riga Parket Massivholzdielen oliering
Riga Parket Massivholzdielen oliering
Riga Parket Massivholzdielen emballage
 


 
SIA Riga Parket ir noslēdzis 2016.gada 15. jūlijā līgumu Nr.PAK-LIAA-2016/130
ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu
pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros,
ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds