Informācija sadarbībai ar LIAA

SIA „Kopro” ir 2010.gada 23.oktobrī ir noslēdzis līgumu Nr. L-Ā.T.A-10-0439 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” par projekta „SIA „Kopro” individuālās vizītes Norvēģijā un Zviedrijā 2010” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Saskaņā ar noslēgto līgumu SIA „Kopro” veica individuālās vizītes pie klientiem. Projekts tika uzsākts 2010.1.maijā un pabeigts 2010.gada 30.jūnijā.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!